Jaarvergadering 2023

Wanneer           : Dinsdag 18 April 2023

Aanvang           : 19.30 uur

Plaats               : MFA Hunzehuys, Molenstraat 3, 9531 CH Borger

 1. Opening vergadering
 2. Sociaal Team
 3. Ingekomen stukken en mededelingen
 4. Notulen 2022
 5. Jaarverslag 2022 door de voorzitter
 6. Financieel verslag 2022 penningmeester
 7. Bestuursverkiezing (tegen kandidaten en vacature
 8. Verslag kascontrole
 9. Verkiezing kascommissie (vacant)
 10. Bestuursverkiezing
        – aftredend en herkiesbaar
  F. Moorlag
  L. vd Schoot
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

Deze vergadering geldt voor alle huurders(leden) van Lefier vanuit ons gebied Borger-Odoorn.

I.v.m. de catering verzoeken wij u zich vooraf op te geven voor deze avond.
U kunt zich opgeven via:
secretaris@huurdertje.nl of telefonisch 06 254 604 58