Bij wie hoor welke verzekering?

LefierHuurder
Opstalverzekering  
Gedekte gebeurtenissen: Schade veroorzaakt door brand, ontploffing, blikseminslag, luchtvaartuigen en bliksem.   Niet gedekte gebeurtenissen: Schade door andere gebeurtenissen.   Uitzonderingen: Woningen die zijn verzekerd binnen een VVE hebben soms een uitgebreidere opstaldekking. Dit is afhankelijk van de polis.
Inboedelverzekering (niet verplicht, wel handig)
Bij een inboedelverzekering is de huurder verzekerd tegen schade aan spullen in huis, zoals meubels, vloerbedekking, televisie en waardevolle sieraden.   In de voorwaarden staat precies in welke gevallen de schade aan spullen is gedekt. Bij bijna alle inboedelverzekeringen keren de verzekeraars uit tegen de nieuwwaarde (of maximaal zoveel jaar).   Huurdersbelang Heeft de huurder verbeteringen in de huurwoning aangebracht? Bijvoorbeeld een vaste parketvloer, barretje of dure inbouwkeuken (verbeteringen die niet bij een verhuizing meegenomen kunnen worden), dan kan huurdersbelang mee worden verzekerd.  
Aansprakelijkheidsverzekering en bouwverzekering
Schades die horen bij de opstallen van Lefier. Schades als gevolg van onderhoudswerkzaamheden.  
Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering
De verzekering vergoedt schade die je bij een ander veroorzaakt. Ben je in bezit van een auto? Dan ben je verplicht om een WA-verzekering af te sluiten.
Glasverzekering
Een huurder kan meedoen aan het glasfonds (servicekosten). Lefier heeft hiervoor een service-overeenkomst met Glastotaalbeheer, geen verzekering.   Gedekte gebeurtenissen: Glasbreuk.   Niet gedekte gebeurtenissen: Krassen en opzet. Zie verder website Lefier: Glasfonds – Lefier