Regionale Geschillencommissie en Huurcommissie: Wat doen zij voor jou?

Heb je problemen met Lefier? Uiteraard probeer je er eerst zelf uit te komen. Maar wat als dat niet lukt? Je kan ook terecht bij de Regionale Geschillencommissie of Huurcommissie. Wij vertellen je wat het inhoudt.  

Regionale Geschillencommissie: Advies over klacht

De Regionale Geschillencommissie helpt huurders als ze het niet eens zijn met hoe Lefier de klacht afhandelt. Als je een klacht indient dan onderzoekt een commissie de ingediende klacht. Ze vragen uitgebreid informatie op bij Lefier. Ook kunnen ze je uitnodigen om de klacht mondeling toe te lichten. Uiteindelijk komt de Regionale Geschillencommissie met een eindadvies. Lefier is niet verplicht om iets met het advies te doen. Wel moet Lefier duidelijk aan de huurder aangeven waarom ze een advies naast zich neerlegt.

Niet alle klachten worden door de Regionale Geschillencommissie in behandeling genomen. De volgende klachten worden niet behandeld:

 • Een klacht die later dan een jaar na het incident of nalaten van Lefier is ingediend;
 • Een klacht die discriminerend of anoniem is;
 • Het is niet duidelijk wat Lefier wordt verweten door de huurder;
 • De klacht is al neergelegd bij de rechter of Huurcommissie. Zoals de af- en toewijzing van woningen, huurprijsverhoging, afrekening van de servicekosten en kosten van de warmtelevering;
 • Lefier heeft weinig gelegenheid gekregen om de klacht op te lossen;
 • Een klacht waarbij de klager geen belang heeft;
 • Een klacht over een algemeen bestuursbesluit met algemene strekking;
 • Als de klacht gaat over het verstrekken van vergunning op grond van de huisvestingswet;
 • De klacht is al eerder voorgelegd aan de rechter, Huurcommissie of een andere onafhankelijke organisatie;
 • De klacht is al eerder in behandeling genomen door de Regionale Geschillencommissie;
 • De klacht gaat over wanbetaling, huurbeëindiging of het afsluiten van nutsvoorzieningen (gas, water en licht);
 • Een klacht die gaat over schadevergoeding waarbij de zaak in behandeling is bij een verzekeringsmaatschappij.

Wordt een klacht niet in behandeling genomen door de Regionale Geschillencommissie? Dan laten ze dat schriftelijk aan de huurder weten. 

Gratis hulp

Huurders die hun klacht willen neerleggen bij de Regionale Geschillencommissie kunnen dit doen op https://geschillenbehandelen.nl/. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

Huurcommissie: Uitspraak over probleem

Lijkt er geen oplossing te komen voor bijvoorbeeld onderhoudsproblemen aan de woning. De Huurcommissie doet uitspraak over het probleem. Een uitspraak van de Huurcommissie is bindend. Dit betekent dat Lefier deze uitspraak niet naast zich neer mag leggen.

Voor een aantal klachten kan je de Huurcommissie inschakelen. Een aantal voorbeelden:

 • Je wilt huurverlaging, omdat het aantal punten van je woning niet klopt;
 • Je wilt tijdelijke huurverlaging vanwege achterstallig onderhoud;
 • Je wilt het energielabel van jouw huurwoning laten controleren;
 • Je vindt de energieprestatievergoeding voor je NOM woning te hoog.

Op de website van de Huurcommissie [HP|H1] kan je lezen voor welke klachten je nog meer naar de Huurcommissie kan. Ook staat hier een huurprijscheck voor het controleren van de huurprijs van jouw huurwoning.

De kosten voor de Huurcommissie zijn €25,- voor huurders en €300,- voor verhuurders. Win je als huurder de zaak? De €25,- krijg je dan weer terug. Op de website www.huurcommissie.nl kan je alles lezen over het starten van een zaak.

Hulp nodig

Ben je van plan om stappen te zetten richting de Regionale Geschillencommissie of Huurcommissie. Kaart je probleem vooral ook bij ons aan. We kunnen meedenken en daarnaast krijgen we een goed beeld van waar huurders tegenaan lopen. Deze informatie nemen wij mee in gesprekken met Lefier.  


 [HP|H1]https://www.huurcommissie.nl/huurders/sociale-huurwoning