info@huurdertje.nl

Categorie: Laatste nieuws

MAATREGELEN CORONAVIRUS LEFIER

Lefier heeft op haar website de maatregelen t.a.v. de Coronavirus geplaatst. Mocht u de laatste week een melding hebben doorgegeven i.v.m. reparatie enz. en dit is niet urgent, kunt u dit voor alle zekerheid na 1 juni nogmaals doorgeven. Meldingen blijven maar 14 dagen in het systeem zitten. Voor verdere info: Tik hiervoor op onderstaande…
Lees meer

JAARVERGADERING

AGENDA Opening vergadering. Presentatie scheiding afval door Dhr. de Graaff van gemeente Borger-Odoorn. Afscheid van onze voorzitter Anne Kwant als bestuurslid. Ingekomen stukken en mededelingen. Notulen verslag vorige vergadering d.d. 2019. Jaarverslag 2019 2e voorzitter. Financieel verslag 2019 penningmeester. Verslag kascommissie Verkiezing kascomimissi: aftredend: Marian Stiekema Luut v.d. Schoot Bestuursverkiezing: aftredend: Anne Kwant (niet herkiesbaar)…
Lees meer

NIEUWE WEBSITE VOOR ‘T HUURDERTJE

Zoals u waarschijnlijk is opgevallen heeft de website van ‘t Huurdertje een metamorfose ondergaan. De website is volledig vernieuwd, waardoor wij beter in staat zijn u op de hoogte te houden van de laatste nieuwtjes en ontwikkelingen. Ook is er nu een mogelijkheid om u in te schrijven op onze gratis nieuwsbrief.