web analytics
info@huurdertje.nl

DRINGENDE OPROEP AAN EN BIJ ONZE MEDEHUURDERS

DRINGENDE OPROEP AAN EN BIJ ONZE MEDEHUURDERS

Wij als bestuur van “Het Huurdertje” doen een dringend beroep op onze leden.

Wij zijn een bestuur met 7 personen en houden zoals wettelijk is geregeld ieder jaar een jaarvergadering. Ook hebben wij een penningmeester met kas en bankbeheer.
Wettelijk is daarvoor geregeld dat ieder jaar door minimaal 2 leden (huurders) de kas wordt gecontroleerd. Dit wordt de kascommissie genoemd. De 2 leden mogen niet in het bestuur zitten. De leden van de kascommissie geeft een verslag uit over de bevindingen van hun kascontrole en kan de penningmeester wel of niet decharge verlenen voor het komende boekjaar.

Wij hebben een eenvoudig kasbeheer, die uitstekend door onze penningmeester wordt beheerd. Zij gaat wel met geld om van anderen cq., dus van u als huurder. Zij staat er dan ook op, dat de kascontrole dit jaar plaats vind. Geen kascontrole, dan geen Huurdertje meer!

Wij als bestuur hebben al een paar keer dit via Facebook, website en onze nieuwsbrief dit gevraagd, waar slechts 1 enkele een toezegging heeft gedaan en verder geen reactie gekregen. Dus pak nu de telefoon en bel 06 546 0458 of b.g.g. 06 342 0443 of stuur een mailtje naar henkhuurdertje@gmail.com en meld je nu aan.

Uiteraard kunt/mag u bij bovenstaande contactadressen vrijblijvend contact opnemen.

Namens het bestuur
Henk Kruize