web analytics
info@huurdertje.nl

HUURVERHOGING LEFIER

HUURVERHOGING LEFIER

Vele reacties krijgen wij binnen over de huurverhoging van Lefier, die u al hebt ontvangen of ęęn dezer dagen bij u in de bus ligt.

Aangezien wij onmogelijk de vele reacties persoonlijk kunnen beantwoorden graag ons advies om een bezwaarschrift op te sturen naar Lefier. Dit staat ook achter op uw brief van Lefier.

Wij hebben namens alle huurders reeds een reactie gegeven richting Lefier.