web analytics
info@huurdertje.nl

JAARVERGADERING AFGELAST

JAARVERGADERING AFGELAST

Zoals wij als bestuur al deden vermoeden, maar niet hoopten, vind onze geplande jaarvergadering op 21 april geen doorgaan. Dit i.v.m. de door de regering opgelegde maatregelen, maar ook voor uw en onze gezondheid.

In de deze week bij u in de bus gedeponeerde Nieuwsbrief hadden we al een vermoeden, maar de maatregelen werden concreet toen de Nieuwsbrief al bij de drukker lag.
Dat houdt in dat we dit jaar de jaarlijkse ledenvergadering niet houden.
Wel hebben wij in deze website zowel het jaarverslag- financieel jaarverslag van onze penningmeester en het verslag van de kascontrolecommissie geplaatst.

Wij hebben niet de balans- jaarrekening geplaatst. Huurders die dit willen inzien kunnen via info@huurdertje.nl dit melden en neemt het bestuur hierover contact met u op.

Ons bestuur is met 2 personen uitgebreid en dit waren 2 personen vanuit de kascontrolecommissie. Wij vragen dan ook 2 huurders en 1 als reserve om in de kascommissie te doen plaatsnemen. Wat betreft tijd die u voor deze controle nodig hebt, is ongeveer 1 uur met koffie en cake erbij en verslag doen hierover in April 2021 op onze jaarvergadering.

Graag en met nadruk reacties. Stuur even een mailtje met toevoeging naam en adres en telefoonnummer naar henkhuurdertje@gmail.com of doe even een belletje 06 254 604 58

De voorzitter,
Henk Kruize