web analytics
info@huurdertje.nl

JAARVERGADERING

JAARVERGADERING

I.V.M. DE MAATREGELEN RONDOM CORONA IS DE JAARVERGADERING AFGELAST!

Zoals wij als bestuur al deden vermoeden, maar niet hoopten, vind onze geplande jaarvergadering op 21 april geen doorgaan. Dit i.v.m. de door de regering opgelegdeĀ  maatregelen, maar ook voor uw en onze gezondheid.

In de deze week bij u in de bus gedeponeerde Nieuwsbrief hadden we al een vermoeden, maar de maatregelen werden concreet toen de Nieuwsbrief al bij de drukker lag.

Dat houdt in dat we dit jaar de jaarlijkse ledenvergadering niet houden.

AGENDA

 1. Opening vergadering.
 2. Presentatie scheiding afval door Dhr. de Graaff van gemeente Borger-Odoorn.
 3. Afscheid van onze voorzitter Anne Kwant als bestuurslid.
 4. Ingekomen stukken en mededelingen.
 5. Notulen verslag vorige vergadering d.d. 2019.
 6. Jaarverslag 2019 2e voorzitter.
 7. Financieel verslag 2019 penningmeester.
 8. Verslag kascommissie
 9. Verkiezing kascomimissi:
  aftredend: Marian Stiekema
  Luut v.d. Schoot
 10. Bestuursverkiezing:
  aftredend: Anne Kwant (niet herkiesbaar)
  Freddie Moorlag (herkiesbaar)
 11. Voorstel door bestuur als nieuwe bestuursleden:
  Luut v.d. Schoot
  Marian Stiekema
  Sebastiaan Kanninga
  Dit i.v.m. uitbreiding huidig bestuur, van 5 naar 7 personen. Kandidaten voor bestuur kunnen zich tot 5 minuten voor de vergadering aanmelden bij de 2e voorzitter Freddie Moorlag, tel. 06 21 39 75 53 of per e-mail huurdertjefreddie@gmail.com
 12. Rondvraag
 13. Sluiting