info@huurdertje.nl

JAARVERGADERING

JAARVERGADERING

AGENDA

 1. Opening vergadering.
 2. Presentatie scheiding afval door Dhr. de Graaff van gemeente Borger-Odoorn.
 3. Afscheid van onze voorzitter Anne Kwant als bestuurslid.
 4. Ingekomen stukken en mededelingen.
 5. Notulen verslag vorige vergadering d.d. 2019.
 6. Jaarverslag 2019 2e voorzitter.
 7. Financieel verslag 2019 penningmeester.
 8. Verslag kascommissie
 9. Verkiezing kascomimissi:
  aftredend: Marian Stiekema
  Luut v.d. Schoot
 10. Bestuursverkiezing:
  aftredend: Anne Kwant (niet herkiesbaar)
  Freddie Moorlag (herkiesbaar)
 11. Voorstel door bestuur als nieuwe bestuursleden:
  Luut v.d. Schoot
  Marian Stiekema
  Sebastiaan Kanninga
  Dit i.v.m. uitbreiding huidig bestuur, van 5 naar 7 personen. Kandidaten voor bestuur kunnen zich tot 5 minuten voor de vergadering aanmelden bij de 2e voorzitter Freddie Moorlag, tel. 06 21 39 75 53 of per e-mail huurdertjefreddie@gmail.com
 12. Rondvraag
 13. Sluiting

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.